in

Teknik preparasyon tradisyonèl Soup joumou enskri ofisyèlman nan Rejis Nasyonal Patrimwàn Kiltirèl Ayisyen

Nan yon kominike ki date 21 desanm 2020 ki pote siyati minis kominikasyon ak kilti a, Pradel Henriquez, enfòme popilasyon an, patikilyèman espesyalis nan koze kilti ak patrimwàn ke teknik pou prepare soup joumou ke yo rele tou soup endepandans ofisyèlman enskri nan Rejis Nasyonal Patrimwàn Kiltirèl Ayisyen an ki ap jere pa direksyon patrimwàn kiltirèl enstitisyon sila.

Nan sans sa, ministè kilti pa entèmedyè titilè li, Pradel Henriquez, raple ke desizyon sa pran an referans a atik 215 konstitisyon an ak aplikasyon atik 1 ak 2 konvansyon sovgad imateryèl ratifye pa palman an 19 fevriye 2009 epi yon lòt bò ak alineya 2 nan atik 4 dekrè sou dwa dotè ak dwa vwazen ki te pran an 2005, pou l fè konnen ke soup joumou ki s on eleman patrimwàn imateryèl pwoteje kounya pa lalwa.

Kominike a avèti ke tout eksplwatasyon komèsyal kapab fè moun tonbe anba sanksyon lalwa.

N ap raple w chak premye janvye, li vin yon koutim pou ayisyen an bwè soup joumou, yon koutim ki date depi 1e janvye 1804 apre lendepandans nou kòm premye pèp nwa, depi lè sa konpatriyòt ayisyen yo toujou fè soup kòm manje 1e janvye. Yon koutim anpil ayisyen kenbe menm lè yo pati kite peyi a.

Written by Ceus isnel

Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences, chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son coeur.